lørdag 20. november 2021

Torbjørn Færøvik: Hvor mektig er egentlig Kinas "rormann?"

Er du usikker på hvilken styreform Kina praktiserer? Svaret er «et fullskala folkedemokrati». Vi finner betegnelsen i kommunikeet fra det siste sentralkomitémøtet i Beijing. Ifølge kinesiske medier dreier det seg om en ny, avansert styreform som står i skarp kontrast til de «råtnende» demokratiene i Vesten. Møtet i forrige uke ble som ventet en selsom tildragelse. De nesten 400 deltagerne avsluttet det med å vedta en såkalt historisk resolusjon. I panegyriske vendinger ble Xi Jinping, kommunistpartiets generalsekretær, hyllet som landets «rormann», og hans «tanker» ble på ny stadfestet som partiets religion.

Men hva forteller møtet oss? Er Xi så mektig som mange vil ha det til?

Sannsynligvis ikke. For å vurdere det som skjer i Kina, må vi – i den grad det er mulig – forstå kommunistpartiets virkemåte. Det er et ytterst disiplinert parti med liten eller ingen plass for avvikere. Særlig farlig er det å fremme avvikende meninger i sentralkomiteen, politbyrået og politbyråets faste utvalg. Selv den minste kritikk kan bli tolket som opposisjon og kvalifisere for utstøtelse og evig forbannelse.