tirsdag 16. november 2021

Hanne Skartveit, VG: Falsk trygghet i en farlig verden

Historien har vist oss at det sjelden foregår fredelig når en ny stormakt skyver den regjerende stormakten til side. Nå er det særlig situasjonen rundt Taiwan som på et tidspunkt kan utløse en væpnet konflikt mellom USA og Kina. Det har alltid vært et mål for Kinas ledere å overta kontrollen over den lille øya når de mener tiden er inne. USA, på sin side, regnes som Taiwans beskytter.

En væpnet konflikt mellom Kina og USA over Taiwan kan utløse en ny storkrig. USA er vår nærmeste allierte, og tyngdepunktet i NATO. Hverken Norge eller verden vil være uberørt av en slik væpnet konflikt. Vinner Kina en konfrontasjon med USA, er vi alle i trøbbel. Et Kina som verdens nye stormakt er en skremmende tanke.