tirsdag 12. oktober 2021

Professor Arne Jon Isachsen: Xi Jinping er ikke Mao

Den som vil ha tak i den politiske filosofien til dagens toppleder i Kina, må lese “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era”. Dette verket, som ofte forkortes til “Xi Jinping Thought”, er inkorporert i konstitusjonen for CCP, og også referert til i grunnloven. I ferske lærebøker som nå tas i bruk i skolen – helt ned til seksårsalderen – er Xi Jinping Thought viet stor plass. “Bestefar Xi Jinping” som han kalles i bøkene for de minste, vil barna vel. 

Men man forventer at de oppfører seg som Xi vil. Xi Jinping fremstår som den ubestridte autoritet på alle områder. I motsetning til Maos kulturrevolusjon vil Xi ha ro og orden i rekkene. Kontroll på det hele. Og han forventer lydighet fra alle.