tirsdag 21. september 2021

Torbjørn Færøvik: Tør Kina omfavne Taliban?

Mange år er gått siden jeg satt i steinrøys i Khyberpasset og så verden drive forbi. De tunglastede og rikt dekorerte lastebilene som hostet seg inn i Afghanistan, var pakistanske. Blir det flere kinesiske kjøretøyer i årene som kommer?

President Xi Jinpings mye omtalte Silkevei-visjon, «Ett belte, én vei», omfatter også Afghanistan. De siste års krigføring har imidlertid hindret ham i å realisere den. Kina er på visse vilkår interessert i å utvikle et tidsmessig veinett i Afghanistan og en moderne trafikkåre gjennom landet til Iran. Veidrømmene må ses i lys av Kinas appetitt på Afghanistans betydelige naturressurser.

De første signalene fra Taliban gir de kinesiske lederne grunn til optimisme. «Kina er vår viktigste partner», uttalte Zabiullah Mujahid, en offisiell talsmann for Taliban, for to uker siden. «Takket være kineserne får vi en sjelden mulighet til å gjenoppbygge landet.» Mujahid ga inntrykk av at Taliban har stor tro på Silkevei-prosjektet, som i praksis er tallrike infrastrukturprosjekter av ulik type.