tirsdag 17. august 2021

Torbjørn Færøvik: Den farlige formannen for alt

Det er både selsomt og skremmende å følge feiringen av det kinesiske kommunistpartiets 100-årsjubileum. Hver dag hylles partisjef Xi Jinping som kilden til alt godt, i praksis som den nye Himmelens Sønn. Kineserne oppfordres derfor til å studere hans skjellsettende tanker med stor flid. Å stille ham brysomme spørsmål, er både unødvendig, forbudt og farlig.

Fra statlige trykkerier i Beijing og Shanghai flommer millioner av bøker og artikler signert Xi Jinping. Kommunistpartiets 96 millioner medlemmer har en særlig plikt til å sette seg inn i dem, for så å spre dem, slik sola sprer sine stråler, til resten av folket. Hans hovedverk, The Governance of China, består ikke bare at vismannens taler og formaninger, men byr også på 45 retusjerte bilder av ham. «Med Xi Jinpings tanker som rettesnor skal vi marsjere taktfast inn i en ny æra», skriver partiorganet Folkets Dagblad.