onsdag 11. august 2021

Sp-profil krever stans i Kina-forhandlingene

– I dagens situasjon mener jeg det må være åpenbart at Norge ikke bør sluttføre noen frihandelsavtale med Kina, sier Gjelsvik til NTB.

Han har i lang tid fulgt forhandlingene på vegne av Senterpartiet i Stortinget. Gjelsvik understreker at Sp ikke formelt har tatt stilling til saken. Men får partiet makt etter valget i september, er det ingen tvil om hva Gjelsvik vil anbefale: Forhandlingene må stoppe. – Jeg tror det vil vekke internasjonal oppsikt hvis Norge inngår en frihandelsavtale med Kina nå, sier Gjelsvik til NTB. – Det vil åpenbart være en fjær i hatten for det kinesiske regimet.

Forhandlingene om frihandelsavtalen begynte allerede i 2008, men stoppet opp da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris to år etter. Først i 2016 ble samtalene gjenopptatt, etter at Norge og Kina inngikk en avtale om normaliseringa av forholdet der Norge erklærte støtte til «ett Kina»-politikken og lovte at Norge ikke vil støtte handlinger som undergraver «Kinas kjerneinteresser og hovedbekymringer». I dag er store deler av avtaleteksten ferdig. Men krevende forhandlinger pågår fortsatt om noen siste spørsmål. Verken Kinas ambassade eller Nærings- og fiskeridepartementet utdyper hva uenigheten gjelder.