søndag 20. juni 2021

Hanne Skartveit: Et senter kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet er i ferd med å bli etablert ved Universitetet i Oslo. Det er naivt.

Etter at dagens president i Kina, Xi Jinping, for nær ti år siden kom til makten, har friheten blitt strammet inn. Overalt, også på universiteter og i forskningsinstitusjoner. Rett før jul i fjor bestemte Universitetet i Oslo seg for å bli vertskapet for den europeiske avdelingen av det kinesiske Fudan-universitetet.

Vedtektene ved dette universitetet ble oppdatert for to år siden. I følge oversettelsen av de nye vedtektene, gjengitt i avisen Khrono, har avdelingen av kommunistpartiet ved Fudan-universitetet ansvar for å lede det ideologiske og politiske arbeidet, og videreformidle Xi Jinpings sosialisme og syn på Kina. Punktet som opprinnelig sto om tankefrihet ved universitetet i Fudan, er også fjernet.

Kinesiske myndigheter legger sterkt press på sine universiteter. Målet, både i Kina og ute i verden, er å «skape en mer nyansert og balansert forståelse for Kina». Propaganda, med andre ord. Det motsatte av kritisk og uavhengig forskning og undervisning.

Kommunistregimet kontrollerer kinesisk virksomhet i utlandet, også innen forskning og utdanning. Norske sikkerhetstjenester har advart mot Kina. En kinesisk lov pålegger landets borgere å bistå staten når de oppholder seg i utlandet. Spionere, med andre ord. Det blir også rapportert om kinesiske studenter som ikke våger å ta ordet under forelesninger og seminarer, fordi de frykter at andre kinesiske studenter rapporterer om dem til hjemlandets myndigheter.

Les mer

Rektor Svein Stølen: Samarbeid med Kina må være bevisst og gjennomtenkt

Forsker Harald Bøckman: Beijing på Blindern

Universitetet i Oslo åpner omstridt Kina-senter