mandag 21. juni 2021

Han ble sendt til grenseland for å arrestere minoriteter. Det han ble vitne til, sjokkerte ham.

Han lever i eksil i Tyskland og har tatt kallenavnet Wang Leizhan. Hans virkelige identitet må være skjult.  – Hva som skjer med meg, er opp til skjebnen. Men jeg vil ikke at familien min i Kina skal bli straffet for mine handlinger, sier han til Aftenposten.

De siste årene er det kommet stadig flere fortellinger om hvordan uigurer og andre minoriteter blir undertrykket og internert i det nordøstlige Kina.  Alle historiene har kommet fra ofrene. Ingen av fangevokterne deres har fortalt sin side av saken. Ikke før nå.

I 2018, forteller Wang, ble han sendt til Xinjiang etter et tiår som politimann andre steder i landet. Han var ikke alene om å bli sendt vestover.  Året før hadde nemlig lokale myndigheter startet en voldsom opptrapping av tiltak rettet mot uigurer og andre minoriteter. Fangeleirer ble bygget og utvidet bak høye murer over hele regionen.