tirsdag 22. juni 2021

Arne Melsom: Vi kan ikke late som om at Kina ikke er en trussel

I fjor vedtok den svenske regjeringen å opprette et nasjonalt kunnskapssenter om Kina. Sverre Lodgaard og Henrik Thunes kronikk i Aftenposten viser at det er behov for en lignende satsing i Norge.

Ifølge Lodgaard og Thune legger Jens Stoltenberg til rette for at Nato unødvendig eskalerer en global geopolitisk splittelse. En splittelse mellom liberale demokratier og den fremvoksende supermakten Kina. Diktaturet Kina. Timer etter at kronikken ble publisert, meldte Politiets sikkerhetstjeneste et omfattende cyberangrep mot statsforvalterne for tre år siden. Statlige aktører i Kina sto bak. Kanskje Stoltenberg ikke er en pådriver, men en ansvarlig leder som legger grunnlaget for en nødvendig omstilling?

I dag er Nato-landenes sikkerhet ikke først og fremst truet av stridsvogner som ruller inn over landegrensene. Den største trusselen kommer fra cyberrommet, der angrepene er pågående. Der er vi alle naboer, også Norge og Kina. Det er nødvendig at Norge og Nato vender blikket lenger øst enn til Grense Jakobselv.