fredag 21. mai 2021

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri: Norge må ikke bli avhengig av Kina

Europa har lenge vært helt avhengig av import av råvarer fra den øvrige verden. Norge, med sin omfattende metallurgiske industri, er intet unntak. Europa produserer kun 15 prosent av de mineralske råstoffer som trengs. Med de nye klimamålene vil ubalansen øke kraftig. For spesifikke metaller er Europas egenforsyning null eller nær null. Det er for eksempel tilfellet for de 17 metallene som kalles «Rare Earth Elements», forkortet REE. Av disse inngår for eksempel praseodym, neodym og flere andre i produkter med supersterke permanentmagneter, som vindkraftverk, elektriske biler, PC-er og mobiler.

Europas mangel på metaller har vært avhjulpet ved import fra resten av verden. Flere av råvarene, som kobolt og mangan, hentes i land preget av konflikter, land med dårlig sosial og miljømessig standard. Andre råvarer, som REE, hentes fra Kina, der de for en stor del fremstilles på en lite miljøvennlig måte og der Kina fullt ut kan diktere priser og tilgjengelighet.

Kina kan ikke regnes som en pålitelig kilde for råvarer til Europa. Det anslås at Kinas industri vil legge beslag på alle egne ressurser fremover, og eksporten stanse. Store nasjoner som USA vil også legge beslag på mye av verdens ressurser for det grønne skiftet.