tirsdag 25. mai 2021

Hanne Skartveit, VG: Norge i Kinas garn

Selvsagt må vi forholde oss til Kina. Vi må ha et rasjonelt og fornuftig samarbeid, så langt det rekker. Slik vi hadde med Sovjetunionen under den kalde krigen. Hverken boikott eller isolasjon er riktige virkemidler. Vi kan ikke late som om Kina ikke finnes.

Men det er noe helt annet enn å knytte seg tett opp til den oppadstigende, autoritære stormakten. Det er det vi er i ferd med å gjøre nå. Gjennom en frihandelsavtale med Kina blir vi vevd tettere sammen med en stormakt som mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Som undertrykker sin egen befolkning, og behandler minoriteter som annenrangs borgere. Mer enn det - som plasserer uigurer i konsentrasjonsleire, driver “omskolering” og invaderer borgeres privatliv med massiv overvåking.