lørdag 22. mai 2021

Hanne Skartveit, VG: Norge i Kinas garn

Norge er en rik og velstående nasjon. Det er mulig at deler av norsk næringsliv, og dermed norsk økonomi, taper noe på kort sikt dersom vi legger en frihandelsavtale på is. Men det er antagelig en større risiko på lang sikt å binde landet og økonomien vår så tett til Kina. Ikke bare økonomisk. For dette har også et sikkerhetspolitisk aspekt. Dersom norsk økonomi blir tettere sammenvevd med kinesiske selskaper, som i all hovedsak er statseide, blir vi samtidig mye mer sårbare overfor dette autoritære regimet.

En frihandelsavtale er ingen garanti for beskyttelse mot kinesiske reaksjoner - eller straff. Det kan være tvert om. Vi har sett hva som skjedde med Australia, som har en frihandelsavtale med Kina. Etter at australske myndigheter tok til orde for en internasjonal gransking av corona-utbruddet, innførte Kina både straffetoll og andre sanksjoner mot Australia. Tollen og sanksjonene har kostet australierne dyrt.

Vi må stå sammen i den demokratiske verden. Gjør vi ikke det, vil Kina plukke oss ned, en etter en. Og hvis det er noe land i verden som har råd til å holde Kina på en armlengdes avstand, så er det Norge. Det sies at det danske flagget følger flesket. Det er trist dersom det norske flagget skal følge laksen. Det trenger ikke å bli slik. Vi har et valg. Vi kan la være. 

Les mer