torsdag 27. mai 2021

Forsker Harald Bøckman: Det nye Fudan-senteret ved Universitetet i Oslo har et oppdrag som er ganske forskjellig fra det vi forstår som fri forskning.

Formiddagen den 18. mai, mens deler av befolkningen hvilte ut etter en krevende 17. mai, ble et nytt senter lansert ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO). Senteret kalles Fudan-European Centre for China Studies (FECCS). Dette er – for å si det mildt – en nyskapning innenfor norsk høyere utdanning, motivert av Beijings politiske blikk på verden.

Senteret er opprettet etter initiativ fra Fudan-universitetet i Shanghai. Dette er et av Kinas ledende universiteter. Senteret ble opprinnelig opprettet ved Universitetet i København i 2013. Etter to fireårsperioder bestemte København seg i fjor for ikke å forlenge kontrakten. Jakten på en ny europeisk vertsinstitusjon resulterte i en forespørsel fra Fudan til UiO. Henvendelse ble tatt positivt imot av UiOs ledelse. 26. februar i år ble en avtale undertegnet gjennom en nettbasert seremoni.