lørdag 6. mars 2021

Telenors blodige Myanmar-mareritt

Fra et Telenor-tårn i den konfliktherjede Rakhin-provinsen sto en snikskytter fra militærregimet i Myanmar og plaffet ned flyktende rohingyaer, ifølge en FN-rapport. Nå kritiseres Telenor for å ha løpt militærjuntaens ærend, blokkert internett, stengt ned nyhetstjenester og bidratt til omfattende brudd på menneskerettighetene, noe som kan føre til boikott fra USA og store aksjonærtap.

– Menneskerettsaktivistene i Myanmar som vi jobber med, mener Norge nå svikter dem. Jeg vil beskrive Telenors handlemåte som feig. Slik oppsummerer den britiske menneskerettighetsaktivisten og sjefen for Burma Campaign UK, Mark Formaner, Telenors opptreden i Myanmar de siste årene.

– Jeg er absolutt av den oppfatning at alle, både briter og burmesere, som kjenner til Telenors drift i Burma, synes det norske teleselskapet har opptrådt feigt. Det er mange hendelser som har bidratt til det, mener Formaner.