tirsdag 30. mars 2021

Norge følger EU – innfører sanksjoner mot Kina

Det er Klassekampen som har fått opplyst fra Utenriksdepartementet (UD) at Norge vil ta del i de europeiske reaksjonene som ble vedtatt for en uke siden. «Vi har meddelt EU at vi slutter opp om listeføringene av 11 personer og fire selskaper som EU offentliggjorde 22. mars, etter at vi på vanlig måte fikk formell invitasjon fra EU om tilslutning, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD til avisa. Fire kinesiske myndighetspersoner og ett statlig kinesisk selskap er blant dem som rammes. De er anklaget for menneskerettsbrudd mot de muslimske uigurene i den kinesiske Xinjiang-regionen.

Under Natos utenriksministermøte i Brussel tirsdag i forrige uke, dagen etter at EU-sanksjonene ble innført, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB at regjeringen raskt ville avgjøre om Norge skulle slutte seg til sanksjonene. Også Storbritannia, Canada og USA har innført straffetiltak mot Kina som en reaksjon på behandlingen av uigurene. EUs sanksjoner er de første unionen har innført mot Kina siden 1989.

Den kinesiske motreaksjonen kom allerede samme dag som EUs sanksjoner ble vedtatt. Regjeringen i Beijing innførte sanksjoner mot ti europeiske personer og flere selskaper. En svensk forsker er blant dem som rammes av gjengjeldelsen.