onsdag 3. mars 2021

Anders Bjartnes: Hva skal vi gjøre med Kina?


Sps nestleder Ola Borten Moe skriver i en kronikk at han tror «Kina ler hele veien til banken når de følger utviklingen i Norge». Resonnementet er at klimapolitikken i Norge og Europa gjør oss fattigere og kineserne rikere – fordi vi skal kutte våre utslipp, mens Kina øker sine. Men det er ikke slik at Norge har «sporet av» i klimapolitikken, slik Sps nestleder hevder. Det er EU og USA som sammen må få Kina og øvrige sinker på rett spor, og Norges rolle må være å bidra mest mulig konstruktivt i det globale klimadiplomatiet.