tirsdag 23. februar 2021

John-Mikal Størdal, administrerende direktør, Forsvartets forskningsinstitutt: - Ny teknologi kan true demokratiet

Vi ser et stadig mer intenst kappløp mellom USA og Kina om det teknologiske hegemoniet. Konkurransen har flyttet seg fra laboratoriene til toppen av statsledernes dagsorden. Kina har vist ambisiøse strategier og imponerende effektivitet. Kina har i de siste årene gjort enorme investeringer i ny teknologi. Det uttalte målet er å være verdensledende innenfor samfunnskritiske teknologiområder. Kunstig intelligens er bare ett eksempel. Det økende teknologiske samarbeidet med Russland er en del av Kinas globale posisjonering.

Kinas målrettede arbeid har bidratt til å svekke de vestlige demokratienes teknologiske forsprang. De strategiske og maktpolitiske følgene er i ferd med å synke inn. I 2021 vil flere av våre allierte satse offensivt på ny teknologi. Det blir den strategiske bærebjelken i innsatsen for styrket forsvarsevne og økt samfunnssikkerhet.