tirsdag 19. januar 2021

Torbjørn Færøvik: Kina venter på Biden

Kina går optimistisk inn i 2021, skrev partiorganet Folkets Dagblad på årets første dag. Og hvorfor ikke? Med maktmidler som er utenkelige i vår del av verden, har de kinesiske lederne i hovedsak klart å nedkjempe det farlige covid-19-viruset. I år forventer landet en økonomisk vekst på rundt åtte prosent, den høyeste på ti år.

Samtidig befinner USA seg i knestående. Bildene av vandalene som i forrige uke raserte kongressbygningen i Washington, fortalte det meste. Skadene som bygningen ble påført, lar seg reparere ganske raskt. Men den dype splittelsen i det amerikanske folket vil bestå og svekke USAs mulighet til å hevde seg på den globale arena.