onsdag 30. desember 2020

Torbjørn Færøvik: Vi kan si nei til frihandel med Kina

Frihandelsavtalen med Kina må på plass, skriver Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO, i Dagbladet 16. desember. Ytringen er et svar på min artikkel om samme tema 5. desember.

Nei, avtalen må ikke på plass. Som frie mennesker i et fritt land har vi ennå en mulighet til å si nei. I den senere tid har stadig flere røster, både forskere og andre, påpekt nettopp det. Norge er et lite og sårbart land. Ved å veve vår økonomi inn i den kinesiske, risikerer vi – over tid – å miste noe av vårt politiske handlingsrom. Myhre, derimot, ser ingen farer. «Frykten bør være ubegrunnet», skriver han.

For å underbygge sitt argument viser han til at Norges eksport til Kina per i dag er nokså beskjeden. Han unnlater å nevne at verdien av Kina eksport til Norge er tre ganger høyere. Samhandelen utgjorde tolv prosent av vår utenrikshandel i 2019. Med en frihandelsavtale er det ikke vanskelig å forestille seg langt høyere tall. NHOs internasjonale direktør gir inntrykk av å betrakte frihandelsforhandlingene som en teknisk affære. Han burde vite bedre. Kina er et stort land som har utstyrt seg med en stor gulrot og en stor pisk. Gulroten er frihandel og løfter om «vinn-vinn», pisken er økonomiske straffetiltak, hånsord og visumnektelser.