torsdag 3. desember 2020

Torbjørn Færøvik: Kan Biden gjenreise USAs rolle i Asia?

Jeg er stamgjest på et nettsted hvor jeg kan følge befolkningsveksten i verden fra sekund til sekund. Tallene som ruller over skjermen, er til å bli svimmel av. I går konstaterte jeg at kloden vår nærmer seg 8 milliarder mennesker. Av disse bor 4,5 milliarder i Asia.

Vi hører til stadighet at Asia er i ferd med å bli verdens tyngdepunkt. Men hvem skal lede verdensdelen i det 21. århundre? USA, sier påtroppende president Joe Biden, som lover at Guds eget land skal gjeninnta sin plass «øverst ved bordet». Til å hjelpe seg har han utpekt den erfarne Antony Blinken til utenriksminister. 58-åringen får et godt skussmål av de fleste og var viseutenriksminister i to år under president Obama.