lørdag 19. desember 2020

Torbjørn Færøvik: Frihandel med Kina - til hvilken pris?

Alt er trist. Dagene blir kortere, viruset herjer, og ledigheten øker. Men gråt ikke, for regjeringen har en gavepakke på lur, en frihandelsavtale med Kina. Forhandlingene er i sluttfasen. «Vi snakker om måneder heller enn år», sa næringsminister Iselin Nybø til Dagens Næringsliv 9. oktober.

Ifølge Nybø har tidligere regnestykker vist at Norges eksport til Kina ville øke med 29 milliarder over ti år ved hjelp av en frihandelsavtale. Nå har departementet regnet på nytt, og tenk, inntektene kan bli på svimlende 160 milliarder. Utgangspunktet for det nye regnestykket er en studie av det svenske eksportrådet som konkluderer med at frihandelsavtaler, på generell basis, gir en økning i handelen på mellom 50 og 170 prosent over ti år.

- Dette er store tall, tilføyde Nybø begeistret.