mandag 24. august 2020

Professor Arne Jon Isachsen: Kina ville det annerledes – hva nå, Vesten?

Amerikas drøm for Kina var at kineserne skulle bli som dem. Bli tatt opp i den liberale, demokratiske verdensorden, der økonomien gir solid spillerom for markedskreftene. Slik har det ikke gått. Ganske enkelt fordi lederne av Det kinesiske kommunistpartiet aldri har vært interessert i å gi opp ettparti-staten.

Nå må Vesten – i første rekke USA og Europa (i hovedsak ved EU) – etablere en felles plattform for forståelse av Kina som kan gi grunnlag for en mer hensiktsmessig politikk vis-à-vis Midtens rike. Ved et tre-dagers symposium tidligere i år diskuterte 43 eksperter fra USA og Europa de utfordringer et mektig Kina utgjør. Samtalene var åpne og på fritt grunnlag. Den etterfølgende rapporten er super-interessant lesning.

Den systematiske infiltreringen Kina driver med i andre land, og den klare strategien Midtens rike har for å ta over global styring på mange områder, er sentrale elementer i Kinas strategi. I tillegg til intens kontroll og overvåkning av egne innbyggere. En viktig hensikt med det foreliggende notatet er å gi norske lesere innblikk i hva de 43 delte av synspunkter og analyser.