tirsdag 28. juli 2020

Torbjørn Færøvik: Hvor skal dette ende?

Hvor skal dette ende? spurte Washington Post på lederplass før helgen. Mange stiller seg det samme spørsmålet. Forholdet mellom USA og Kina er dårligere enn på lenge – ja, så dårlig at bare et lite feilsteg kan utløse noe større og farligere.

Kanskje må vi tilbake til 1950-tallet for å finne paralleller til dagens krise. Da kommunistene grep makten i Kina i 1949, bestemte USA seg for å isolere det nye regimet. President Harry Truman slo an tonen to år tidligere. I en tale til Kongressen fastslo han at USA var forpliktet til å støtte alle folk som kjempet for å forsvare seg mot totalitære regimers overgrep. Dermed ble Trumandoktrinen født.