tirsdag 21. juli 2020

India og Kina: Syv tiår med krig og fred

70-årsmarkeringen av diplomatiske relasjoner mellom India og Kina overskygges av grensetrefninger, kulturelle motsetninger og økt spenning om regional innflytelse. På syv tiår har Asias to stormakter, India og Kina, gått fra felles ståsted i internasjonal politikk til gjensidig skepsis. Jubileumsåret 2020 preges av motsetninger: det dødeligste sammenstøtet på grensa siden 1967, Dalai Lamas rolle, anti-kinesiske markeringer i India, og konkurrerende ambisjoner. Hva forteller kampene i Galwan om forholdet Kina-India?

Kina og India er uenige om hele 23 steder på den 3500 km lange felles grensen. Områdene Aksai Chin og Arunachal Pradesh er omstridte: mens Kina mener Aksai Chin tilhører Kinas Xinjiang-region, oppfatter India det som del av Ladakh. Og mens Arunachal Pradesh er en indisk delstat, anser Kina den som del av Tibet.