onsdag 13. mai 2020

Universitetet i Bergen med nye "Kina-refleksjoner"

Universitetet i Bergen, som har gjort seg beryktet med sitt naive Kina-samarbeid, har produsert et dokument "med kontekst og refleksjoner rundt akademisk samarbeid med kinesiske partnere". Skriftstykket er ført i pennen av universitetets "kompetanseutvalg".