torsdag 14. mai 2020

Bjørn Arild Thon: Norske politikere og industriledere bør bekymre seg for vår avhengighet av Kina

Norge må lære av EU for å slippe ut av Kinas klør. Dersom vi ikke snarest kartlegger vårt eget råvarebehov og definerer hvilke ressurser som er kritiske, vil vår avhengighet bare øke når samfunnet skal bygges opp igjen etter koronapandemien. Denne krisen har med tydelighet vist oss hvor avhengig vårt lille land er av Kina når vi har behov for å sikre oss livsviktige legemidler. Statens legemiddelverk er bekymret, og advarer oss mot at en eventuell koronabølge to i Kina kan gi produksjonsstopp og full leveransekrise i Norge.

Apotekforeningen har også slått alarm, og opplyser at 650 000 pasienter kan miste tilgangen til medisin i år. Mange av medisinene er livsviktige.