onsdag 1. april 2020

Øystein Tunsjø: - Kina er tjent med en ærlig fremstilling av sin historie

Kinas ambassadør til Norge har i et innlegg i Forsvarets forum kommentert E-tjenestens trusselvurdering av Kina og samtidig fremhevet Kinas fredelige «gener» og samarbeidsevner. E-tjenestens rapport, Fokus 2020, har vært diskutert tidligere i år, og man kan ha ulike oppfatninger av hensiktsmessigheten av E-tjenestens offentlighetslinje. Jeg deler ambassadør Yi Xianliangs syn på at det er viktig å kunne tilby mest mulig balansert informasjon om hverandre, enten det er fra norsk eller kinesisk side.

Fra kinesisk side er man dessverre ikke alltid flink nok til å innrømme de negative sidene ved egen historie og utvikling. Fra norsk side er man ikke alltid flink nok til å få frem de positive sidene av Kinas økonomiske utvikling. Fra kinesisk side er man dessverre ikke alltid flink nok til å innrømme de negative sidene ved egen historie og utvikling. Dette gjelder også enkelte sider ved ambassadør Yi Xianliangs fremstilling av Kina.