fredag 17. april 2020

Trump har rett i at Kina og WHO var for seint ute – men det var han også

Donald Trump lyttet ikke til de advarslene han fikk. Nå skylder han på WHO. USA trekker tilbake sin støtte til Verdens helseorganisasjon, WHO. President Trump er misfornøydmed den seine reaksjon på korona-pandemien, og sier at FN-organisasjonen «fremmet Kinas feilinformasjon om viruset».

Nå vil han ha en gjennomgang av WHOs rolle og «alvorlige tildekking av hvordan viruset har spredt seg». SARS-CoV-2-viruset ble tidlig oppdaget i Kina. Allerede i slutten av desember i fjor visste legene i Wuhan at det smittet fra mennesker til mennesker. Men Kinas kommunistdiktatur holdt informasjonen hemmelig og straffet leger som informerte om det nye, farlige koronaviruset. Hadde kinesiske myndigheter grepet inn med det samme, kunne epidemien trolig vært stanset i Kina. En internasjonal forskergruppe skriver i en rapport at smittespredningen kunne vært begrenset med 95 % dersom helsemyndighetene i Kina hadde grepet inn med strenge tiltak tre uker før de faktisk gjorde det.