mandag 6. april 2020

Trine Skei Grande: Vi kan lære av koronakrisen, men ikke av diktaturer

«Kan vi lære noe av koronakrisen», spør Erik Solheim i sin kronikk i DN mandag. Han er imponert over Kina, landet der viruset hadde sitt utspring. Solheim snakker om Asia, men eksemplene han drar frem er stort sett fra Kina.

Jeg tror han tar feil når han sier at asiatiske land håndterer korona bedre enn Europa og USA. Det er ikke geografi som skiller oss – det er styringsform. Hvis jeg skal spå fremtiden, som Solheim har gjort, vil jeg heller si: Demokratier takler slike kriser bedre enn autoritære stater som overkjører demokratiske institusjoner og undertrykker fri meningsytring om situasjonen. Det første registrerte smittetilfellet fant sted i Kina i november. Legen Li Wenliang forsøkte å advare kolleger om det nye viruset 30. desember. Han ble forsøkt stoppet av kinesiske sikkerhetsmyndigheter.

Li døde selv av viruset i februar.