mandag 20. april 2020

Snakket for døve ører da han for over 20 år siden advarte mot økt smitte fra virus

- Jeg gikk helt tom etter debatten på 90-tallet. Jeg fikk ikke gehør for mine faglige advarsler, og smitte fra dyr til mennesker ble heller ikke forskningsmessig prioritert, sier professor Eystein Skjerve.

Skjerve er utdannet veterinær fra daværende Veterinærhøgskolen og er i dag professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskningsfeltet har vært infeksjonssykdommer som smitter mellom mennesker og dyr, det mange av oss nå dyrekjøpt har lært heter zoonoser. Hans spesialkompetanse er analyser av data fra epidemiologiske studier.

I 1999 ga Skjerve ut boka Jorda rundt på to dager: mikrobielle turister på avveie. Flere var bidragsytere til boka. I samme tiår var han blant annet aktiv i debatter om følgene av EU- og EØS-medlemskap, og ble en premissleverandør for motstanderne av Veterinæravtalen, som ble vedtatt i 1998. Nå trengte ikke mat, dyr og andre mulige smitteførende gjenstander lenger å passere grensekontrollstasjoner. I stedet overtok Norge EUs kontrollsystem. I boka skrev han at smittestoff og skadedyr i stadig større grad spres via reising, transport og handel med fôrvarer, dyr og matvarer:

«Når nye varianter av influensavirus som regel oppstår i Kina, er det ingen økologisk overraskelse. På grunn av en tett populasjon av mennesker, gris og fjørfe gir det kinesiske økosystemet muligheter for rekombinasjon av gener fra virus hos disse artene og opptreden av helt nye virus som ingen har beskyttelse mot. Av og til gir dette opphav til en verdensomfattende epidemi, en pandemi»