fredag 17. april 2020

Kina oppjusterer dødstallene for Wuhan

De lokale myndighetene har revidert tallet på døde og påviste smittede. Antallet døde øker med 1.290, og det samlede tallet er nå 3.869. Tallet på smittede øker med 325, til 50.333 påviste smittetilfeller. Det betyr at byen hvor viruset oppstod og spredte seg fra, har 2/3 av Kinas rapporterte smittetilfeller. Tallet på antallet påviste smittede for hele Kina er nå 82.367, ifølge nyhetsbyrået AP.Forklaringen fra myndighetene på at de oppjusterer dødstallet med nær 50 prosent, er feilrapporteringer og etterrapporteringer fra sykehus og andre medisinske institusjoner.

Dette skyldes blant annet kaoset som hersket på de overfylte sykehusene i starten av utbruddet, hvor pasientene strømmet inn og hvor sykehusledelse og leger ikke maktet å rapportere inn tallene i det rette systemene, heter det i en uttalelse. I tillegg døde en rekke personer hjemme i starten av utbruddet. Dødsårsaken har dermed blitt fastslått i etterkant. Det skal også ha vært problemer med å samordne statistikken fra private sykehus og andre medisinske institusjoner.