lørdag 15. februar 2020

Norsk idrett blir ikke hørt i Kina-saken

Idrettspresident Berit Kjøll sa onsdag til TV 2 at styret i Norges idrettsforbund (NIF) er samlet i synet på at bruk av spillemidler fra Norsk Tipping er innenfor definisjonen av «idrettslige formål» når de brukes til å finansiere idrettsavtalen mellom Norge og Kina inngått i 2017.

Under denne avtalen har blant annet 200 kinesiske utøvere innen flere idretter fått komme til Norge for å trene, og flere norske idrettsprofiler har vært engasjert på trenersiden. Norges regjering har vedtatt at 3,2 millioner kroner av spillemidlene fra Norsk Tipping skal brukes til å finansiere avtalen, som blant annet har som formål å hjelpe kinesiske utøvere før OL på hjemmebane i 2022.

Når idrettspresidenten sier at styret stiller seg lojalt bak denne beslutningen, er det etter flere henvendelser til norske politikere med bønn om at disse pengene heller blir tatt av fagdepartementenes budsjetter og ikke av midler som er øremerket norsk idrett.