lørdag 15. februar 2020

Hanne Skartveit: Kina vil forandre Norge

Hvis Kina lykkes i å bli den ledende supermakten, er vi alle i trøbbel. En verden styrt etter kommunistpartiets autoritære prinsipper, er ikke et godt sted å være.Kinas president, Xi Jinping, har satt som mål at Kina skal bli en global supermakt innen 2050 - eller kanskje til og med den globale supermakten. Økonomisk, teknologisk, politisk og militært.

Denne uken advarte etterretningssjef Morten Haga Lunde mot Kina i sin årlige trusselvurdering. Han er både opptatt av det stadig tettere samarbeidet mellom Kina og Russland, og av Kinas egen oppførsel overfor Norge. Hverken e-sjefen eller noen andre tror at Kina vil angripe Norge militært. Bekymringen handler først og fremst om Kina som teknologisk stormakt - og hvordan landet kan bruke denne makten til å nå sine mål. Nå, og i fremtiden.