mandag 10. februar 2020

E-sjefen: Dette er de største truslene mot Norges sikkerhet

De russiske og kinesiske etterretningstjenestene griper inn i alle samfunnslag. Dette er ikke en overgangsfase. Russland og Kina beveger seg i en mer autoritær retning, mener Norges E-sjef. Etterretningstjenesten peker også et stadig nærere forhold mellom Russland og Kina. E-sjef generalløytnant Morten Haga Lunde mener utviklingen i Russland og Kina fortsetter i gal retning, og vil gi Norge store sikkerhetspolitiske utfordringer i årene som kommer.

Mandag formiddag la Etterretningstjenesten frem sin åpne vurdering«Fokus» om trusler og sikkerhetsrisikoer Norge står overfor. I rapporten «Viten om verden for vern av Norge» advarer norsk etterretning mot at Norge står overfor en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer. Og Russland og Kina utgjør de største truslene, mener E-sjefen.

– Russisk militærmakt er blitt et langt mer anvendelige politisk verktøy, sier Haga Lunde. Og i Arktis ser E-tjenesten at Kina er på full fart inn. – Kina vil prege situasjonsbildet også i våre nærområder i tiden som kommer.