tirsdag 7. januar 2020

Rune Rafaelsen fortsetter å fri til Kina - og høster kritikk

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger fortsetter sitt friertokt overfor Kina også i 2020. Rafaelsen drømmer om å gjøre Kirkenes til containerhavn for skipstrafikken fra den nye stormakten i øst, åpenbart uten å være klar over at det kinesiske regimet har farlige geopolitiske ambisjoner.

Rafaelsen må likevel tåle kritikk og negativ oppmerksomhet for sine Kina-reiser. Nå sist under kommunestyremøte den 11. desember. Rafaelsen har hele tiden forsvart reisevirksomheten ved å vise til at den er viktig for å fremsnakke mulighetene i Sør-Varanger Til reisevirksomheten har han fått tilskudd på to hundre og femti tusen kroner fra næringsfondet. Pengene er ikke fra driftsbudsjettet og påvirker ikke velferdstilbudet. Men det har ikke dempet kritikken fra opposisjonen, med beskyldninger om alenegang og at han leker utenriksminister. For disse pengene kunne hatt et alternativt bruk, eksempelvis prosjekter for å fremme lokalt næringsliv.