onsdag 8. januar 2020

Norske rektorer reiser villig til diktaturet Kina, men dropper India

Flere rektorer dropper turen til India som statsråd Iselin Nybø har invitert til. Blant dem rektoren ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Universitetet i Oslo vurderer å sende én person.220 representanter for universitets- og høgskolesektoren var med da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø inviterte til tur til Kina våren 2018.

Når Nybø i februar reiser til India, er det langt færre institusjoner som blir med. Universitetet i Bergen (UiB) sender ingen, og skriver i sin tilbakemelding at det ikke var noen miljø ved UiB som uttrykte ønske om å delta i delegasjonen. "Vi har heller ikke så mye etablert samarbeid med India, og måtte gjort et annet forarbeid dersom vi skulle hatt nytte av å være med på en slik reise", sier Olsen.

Universitetet i Oslo har i utgangspunktet heller ikke tenkt å reise. Rektor Svein Stølen sier at én person i rektoratet har holdt av tid og vurderer å reise. "Vi reiser ikke bare for å reise", sier Stølen, og fortsetter:  "Vi er med når vi har en tydelig målsetning med reisen. Vi prioriterer Øst-Asia ved UiO, og har derfor vært med på statsrådens to reiser dit."