tirsdag 21. januar 2020

Leder i VG: Kinas trusler mot Sverige

Kinas ambassadør i Sverige har gjennom de siste to årene jevnlig lagt press på svenske medier for å forsøke å påvirke deres dekning av KinaTV-kanalen SVT har kartlagt den kinesiske ambassadørens kontakt med svenske medier. Kartleggingen viser at flere av redaksjoner har opplevd ambassadør Gui Congyous kontakt som aggressiv og truende.

I et intervju med SVT går ambassadøren også langt - uten blygsel. Han sier blant annet at svenske mediers kritikk av mangelen på pressefrihet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Kina er som en «lettvektsbokser som forsøker å provosere frem en kamp med en tungvektsbokser».

Tungvektsbokseren vil ut fra vennlighet og god vilje oppfordre lettvektsbokseren til å ta vare på seg selv, fortsetter han i TV-intervjuet. – Men lettvektsbokseren lytter ikke på dette rådet. I stedet insisterer han på å bryte seg inn i tungvektsbokserens hjem. Hvilket valg har da tungvektsbokseren, spør ambassadøren retorisk. Han svarer ikke tydelig på hva som da vil skje, annet enn at den lette bokseren skader seg selv med slike provokasjoner. – Vi har ingen intensjoner om å skade noen. Om de lar være å lytte på vårt råd en, to og tre ganger, kommer vi til å fortsette vår rådgivning, sier han.