torsdag 2. januar 2020

Dag O. Hessen og Nils Chr. Stenseth: Kina holder i klimanøkkelen

Klodens klima er i dramatisk endring. Sammen med kinesiske forskere har vi analysert hvordan utviklingen i kinesisk økonomi og befolkning er koblet til energibruk, energieffektivisering og CO₂-utslipp. Kina sitter med nøkkelen til å berge klimaet, men også Norge må bidra.

Verdens ledere har nettopp vært samlet i Madrid for å følge opp Parisavtalen.Dessverre må vi konstatere at utsiktene er dårlige når det gjelder mulighetene for å begrense den globale temperaturøkningen til 1.5 grader. Allerede dagens klimaendringer, som nå ligger i overkant av 1 grads oppvarming siden førindustriell tid, skaper betydelige utfordringer med ekstremepisoder av mange slag (stormer, flommer, tørke, branner, bresmelting), og regionalt er problemene allerede store.

I vår egen bakgård, Svalbard, har temperaturen allerede steget flere grader, og betydelige økosystemendringer er på gang. Det er klart bekymringsfullt at også 2-graders grensen vil bli vanskelig å holde seg under. Med dagens kurs styrer vi mot 3 grader eller mer.