tirsdag 17. desember 2019

Xi Jinpings visjon for Kina: Mer makt, kontroll og overvåking

«Jeg vet ikke, men dette er tiden for å kjempe». Demonstranter i Hongkong forteller meg at de ikke ser hvordan dette kan ende. De vet hvordan det gikk sist gang mange kinesere demonstrerte for demokrati. Men de går til gatene uansett.

I Xinjiang sitter mellom 1 og 3 millioner i fangeleirer, og myndighetene konstruerer internatskoler for å oppdra barna deres. Ifølge lekkede dokumenter er intensjonen å «vaske hjerner» og hindre at fremtidige generasjoner blir «infisert».

Xi Jinpings visjon for Kina blir stadig klarere. Verdens mektigste mann ønsker seg mer makt, kontroll og overvåkning. På hver sin måte er Xinjiang og Hongkong eksempler på hans ambisjoner for et skremmende nytt Kina. I Xinjiang ser vi hvor langt Xi er villig til å gå for å skape et nytt samfunn, og hvilke midler han nå har til rådighet. I dette området vest i Kina har myndighetene siden 2016 utformet og implementert en strategi for å systematisk utrydde det de kaller en «ekstrem ideologi» blant uighurene og andre sentral-asiatiske minoritetsgrupper.