fredag 27. desember 2019

Torbjørn Færøvik: Kina vil fjerne bøker i norske bibliotek. Sant eller usant? Helt sant!

Noen som kjenner til biblioteket i Meråker? Ikke jeg. Jeg har ikke engang vært i Meråker. Men nå har en flokk unge kinesiske idrettsutøvere inntatt den fine skibygda i Trøndelag. De vil lære å gå på ski. Alt vel. Men hvorfor skal de bry seg med hvilke bøker Meråker bibliotek tilbyr sitt publikum?

For en tid siden dukket en av lederne for flokken opp i skranken på Meråker bibliotek. Han var stram i masken og ba om at flere bøker måtte fjernes fra samlingen. Blant annet en bok om Falungong, en kvasireligiøs kinesisk bevegelse som vil fremme «sinnets ro» ved hjelp av fysiske og meditative øvelser. Bevegelsen er forbudt i Kina fordi den anses som «reaksjonær».

Biblioteksjefen svarte at det ikke kom på tale å fjerne verken denne aller andre bøker. «Vi har ytringsfrihet i Norge», fastslo hun. Men kineserne ga seg ikke. De kom tilbake og forsøkte å gjemme bort en eller flere av bøkene, slik at de ikke skulle være synlige. Senere ga de seg til å filme de lange bokrekkene med videokamera. Det er vel dette som på godt engelsk kalles «intimidation».

Verken biblioteksjefen eller andre i Meråker kommune ønsket at disse hendelsene skulle bli kjent. Det er på sett og vis forståelig. Bygda ønsker å ha et best mulig forhold til kineserne. På den annen side er det viktig at slikt kommer ut, for Kina representerer en trussel mot vårt ytringsrom. Den oppadstigende stormakten i øst har som mål å disiplinere oss og å frata oss retten til å kritisere landets tallrike overgrep hjemme og ute. Faktisk har den oppnådd mye allerede. Men enda mer gjenstår.

Det er lett å ufarliggjøre episodene i Meråker, slik kommunens representanter gjør. Pytt, det er da bare «naturlig» med «kulturforskjeller». Men dette handler om noe mer. For vi står overfor en bevisst politikk fra Kinas side, en trang til å diktere andre som bare vil vokse seg sterkere i årene som kommer. Kinas økonomi er i dag omtrent like stor som den amerikanske (målt med PPP). Er det noen som klarer å forestille seg hvordan diktaturet vil ture fram om ti eller femten år, når den er dobbelt så stor? Eller i 2050, når kinesiske økonomi kanskje er tre ganger så stor som USAs?

Jeg tilføyer gjerne at det kinesiske kommunistpartiet tidligere i år utstedte en ordre om å fjerne farlig litteratur fra alle landets biblioteker. Under Maos styre (1949-76) ble millioner av bøker flammenes rov. Nå forsøker partisjef Xi Jinping å stramme grepet. Noen har gått så langt som til å lage bokbål. Kinesiske intellektuelle er skremt over utviklingen.

Mitt nyttårsønske: At vi blir mer bevisste på den trussel et totalitært Kina utgjør mot hele den vestlige sivilisasjon. Ikke ta våre friheter for gitt. Vi må kjempe for dem. Hver time, hver dag, året rundt.