onsdag 28. august 2019

Torbjørn Færøvik: Kinas nærvær på Grønland bekymrer USA

President Trumps utspill med tanke på å «kjøpe» Grønland er blitt latterliggjort – og med god grunn. Grønland er ikke til salgs.

Men alt henger likevel sammen med alt. For bak USAs uro skimter vi Kinas økende engasjement i Arktis og nordområdene. Kina har allerede etablert seg på verdens største øy med gruvedrift og annen virksomhet, blant annet en jordstasjon for GNSS (kinesisk GPS) som kan brukes til militære formål. Kinesiske representanter dukker til stadighet opp på Grønland med utilslørte ambisjoner om å «leie» grønlandsk territorium.

Som nyhetsmagasinet Forbes så riktig konstaterer: Kina er allerede kommet USA i forkjøpet og viser særlig interesse for noe som øya skal ha mye av, nemlig sjeldne jordmetaller.