torsdag 25. juli 2019

Norges dilemma: Kinas reaksjon på Nobels fredspris til Hong Kongs demokratiforkjempere

Skulle Nobelkomiteen velge å overse Hong Kong-ledernes kandidatur på grunn av politisk press fra regjeringen, vil det kunne svekke Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet i perioden 2021 -2023. Valget til Sikkerhetsrådet foretas av FNs generalforsamling i juni 2020. Norge er en sterk kandidat med vår lange tradisjon som brobygger, fredsmekler, sterk tilhenger av folkeretten og forkjemper for multilaterale samarbeid. Vår sjenerøsitet overfor fattige land er også utvilsomt en styrke.

Viser det seg at Norges stemme lar seg forstumme av Kinas økonomiske makt, kan vi bli sett på som Kinas nikkedukke. Det er det siste FN trenger i Sikkerhetsrådets konfliktfulle diskusjoner og forhandlinger. Da stiller irene, vår viktigste konkurrent langt sterkere. Både fordi Irland utenfor NATO blir sett på som nøytralt og fordi de har EU i ryggen dersom konflikter skulle oppstå. Det siste har brexitforhandlingene mellom Storbritannia og EU vist.