fredag 19. juli 2019

Erling Dokk Holm: Hongkong og Eidsvolls plass


Demonstrasjonene i Hongkong handler på ett nivå om hvilke vilkår demokratiet i Hongkong skal ha. På ett annet nivå handler disse demonstrasjonene om hvordan vestlige liberale demokratier skal møte fremveksten av sterke autoritære stater. Demonstrantene i Hongkong kjemper derfor ikke bare sin egen sak. De kjemper i essens alle liberale demokratiers sak. Det er verdt å merke seg at vestens utenrikspolitikk overfor Kina siden 1990-tallet har vært preget av en uendelig svak idé om at også kineserne en dag vil omfavne vår demokratimodell.

Det som i dag skjer i Hongkong, viser at denne tanken bare er tull. Det kinesiske regimet vil utrydde demokratiet der det kan. De deler rett og slett ikke vår forestilling om hva som er et godt styresett. Den evige utskjelte Donald Trump, som selv ikke har spesielt stor interesse av menneskerettigheter, ser ut til å lede en administrasjon som likevel har større integritet og sterkere moralsk kompass enn vår egen regjering. Utenriksminister Mike Pompeo har frontet kritikken mot Kinas politikk overfor uigurene og poengtert at ettergivenhet overfor Kina vil skade oss enormt på litt lengre sikt.