tirsdag 25. juni 2019

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Norge har en bevisst Kina-politikk

Harald Stanghelle er i Aftenposten 7. juni kritisk til norsk Kina-politikk. Jeg er enig i at Kinas posisjon som stormakt skaper spenninger internasjonalt. I en tid når verden blir stadig mer polarisert, må vi gjøre hva vi kan for å motvirke denne utviklingen.

Samtidig må vi forsvare norske interesser og de verdiene vi bygger vårt samfunn og vår utenrikspolitikk på. Dette er et hovedtema i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som ble lagt frem 14. juni.Samhold og koordinering med europeiske land og EU blir stadig viktigere i norsk utenrikspolitikk. EUs tilnærming til Kina ligner vår egen. Utgangspunktet er dialog og samarbeid – slik at vi kan dra nytte av de mange muligheter som er skapt siden de økonomiske reformene i Kina startet for 40 år siden.

Samtidig stiller vi tydelige krav både til Kina og oss selv, basert på våre verdier og interesser. Vi er tydelige på våre forventninger om reform på områder hvor utviklingen i Kina er bekymringsfull. Dette gjelder alle politikkområder – i vårt menneskerettighetsengasjement, i vårt økonomiske forhold til Kina, i handelspolitikken og i sikkerhetspolitikken.