mandag 24. juni 2019

Stormaktsrivaliseringens konsekvenser for Norge


Kinas enorme økonomiske, militære og teknologiske vekst gjør at landet nå har blitt en supermakt som utfordrer USA. Blant ledende forskere fra Kina og USA er det få som ser noen ende på den økende rivaliseringen mellom landene. Årsaken er enkel: USA og Kina har grunnleggende motstridende interesser. Kina vil dominere sin region og ønsker å utfordre USA globalt. USA ønsker å hindre Kina i å bli dominerende i Øst-Asia og vil dessuten ivareta sin posisjon som nummer én globalt. 


På alle områder, fra verdier og styresett, til institusjoner, teknologi, sikkerhet og økonomi, er USA og Kina på kollisjonskurs. Selv om landene skulle finne en midlertidig løsning på den pågående handelskrigen, vil den underliggende konflikten vedvare.