torsdag 16. mai 2019

Harald Bøckman: Under Xi er Kina blitt stadig mer en partistatI disse dager har Norge besøk av den første høyerestående politiske delegasjonen fra Kina på mange år. Delegasjon er ledet av formannen i Kinas folkekongress, Li Zhanshu. Han er rangert som nummer tre i partihierarkiet og er kjent som en av Xi Jinpings nærmeste fortrolige. Li har tidligere hatt flere ideologisk pregede representasjonsoppgaver, som til Russland og Nord-Korea, men partiledelsen i Beijing har trolig funnet det passende å sende en mann hvis offentlige profil og karriere mest er forbundet med landets statlige struktur.