lørdag 18. mai 2019

Det kler Norge dårlig å være bestevenn med et av verdens verste diktaturer

Det finnes få eksempler i verdenshistorien på at det går fredelig for seg når en dominerende stormakt må vike plassen for den som er på vei opp. Nå stiger Kina frem som en ny supermakt i verden. Og den som er i ferd med å bli forbigått, er USA, vår nærmeste allierte. De to gigantene er på full kollisjonskurs.

Vi risikerer å komme i en situasjon der vi må velge side. Da kan det være greitt å ikke ha for tette bånd til den parten som står lengst fra oss i verdisyn. 


Kina er et diktatur med politiske fanger, grove menneskerettighetsbrudd og undertrykking av det frie ord. Det er et “Storebror ser deg”-samfunn som kontrollerer sine innbyggere så sterkt at myndighetene nærmest har oversikt over hva folk tenker.