torsdag 25. april 2019

Norsk kontreadmiral: - Kina undergraver havretten


– To ting bekymrer meg, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes. - Den ene er utviklingen vi ser i blant annet Asia. Jeg satt i et panel med den kinesiske marinesjefen i fjor. Han sa at de er for internasjonal lov og rett, men at havretten må tolkes i et historisk lys. De tolker den 900 år tilbake i tid. Da dominerte de Sør-Kina-havet. En sånn tilnærming undergraver havretten.

- Vi ser også at Kina ønsker å løse uenigheter bilateralt. Er Kina uenige med for eksempel Filippinene, så mener Kina at de to landene bør bli enige seg i mellom. Det gir Kina – på grunn av størrelse og makt – en helt annen påvirkning enn hvis de var nødt til å forholde seg til en avgjørelse fra en domstol i Haag. Det andre som bekymrer meg, er Russland.