lørdag 6. april 2019

Kina utfordrer USA på mange felt. Trump-regjeringen presser nå NATO til å se på kineserne som en trussel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det «er prematurt å snakke om fiendebilde når det gjelder Kina». – Jeg synes ikke det er en veldig treffende beskrivelse, og jeg tror vi skal være veldig klar over at NATOs strategiske hovedbekymring er Russland, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som representerte den norske regjeringen på arrangementene her i Washington onsdag og torsdag. – Det er viktig å huske på at forskjellen i hvordan man ser på Russland og Kina, er enorm. Det er to helt forskjellige utfordringsbilder, både i omfang og i innretning, men også rent geografisk.