onsdag 27. mars 2019

Kina og Norge - Handel og munnkurv

Regjeringens glede over normaliseringen av forholdet til Kina kan fort snu seg til bekymring. En ting er det moralske, verre er det å skulle forholde seg til et USA som kan kreve tydeligere lojalitet og støtte i sin nye strategi overfor Kina. Kina er dessuten i konflikt med 7 andre USA-allierte land om kontrollen med en rekke øyrer og havområder i Sør-Kina-Havet. Og USA er vår viktigste allierte. Kanskje en frihandelsavtale ikke blir noe stas å ha likevel? Kanskje avtalen vi måtte underskrive for å bli tatt inn i varmen igjen, heller kan vise seg å bli en pinlig og vanskelig sak. Til tross for avtalebonanza og laks. Verre enn dobbeltmoralen, skriver cand. polit. Lars Erik Lyngdal.